Rodenticida formulada a base de difenacoum, un anticoagulante de segunda generación.